(c) 2016 Slovenská spoločnosť chemického inžinierstva
Akcie organizované SSCHI
Domov       O spoločnosti         Aktivity         Registrácia          Kontakt
Pripravované a realizované akcie
44. medzinárodná konferencia SSCHI, Hotel SOREA SNP, Jasná, Demänovská dolina, Nízke Tatry
22-26. máj 2017
26 - 30. jún 2017
11. letná škola chemického inžinierstva
Zhodnotenie priebehu 11. letnej školy chemického inžinierstva