Akcie organizované SSCHI
Domov       O spoločnosti         Aktivity         Registrácia          Kontakt
Pripravované a realizované akcie
45. medzinárodná konferencia SSCHI, Hotel SOREA Hutník, Tatranské Matliare, Vysoké Tatry
21 - 25. máj 2018
26 - 30. jún 2017
11. letná škola chemického inžinierstva
Zhodnotenie priebehu 11. letnej školy chemického inžinierstva
44. medzinárodná konferencia SSCHI, Hotel SOREA SNP, Jasná, Demänovská dolina, Nízke Tatry
22 - 26. máj 2017
Odovzdávanie motivačných štipendií študentom odboru Chemické inžinierstvo, prezentácie firiem a boršč
10. november 2017