Príspevok na činnosť SSCHI - 2 % z dane
Domov       O spoločnosti         Aktivity         Registrácia          Kontakt
Fyzická osoba - zamestnanec

Požiadajte zamestnávateľa o vydanie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti     na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % alebo 3 % zaplatenej dane fyzickej osoby. Toto potvrdenie priložte k vyplnenému Vyhláseniu o poukázaní podielu zaplatenej dane a zašlite/odneste na da
ňový úrad do 30.4.2019.
Fyzická/Právnicka osoba - daňové priznanie
Vyplňte príslušnú časť daňového priznania:
IČO: 42172756
Právna forma: Občianske združenie
Názov: Slovenská spoločnosť chemického inžinierstva
Sídlo: Radlinského 9, 812 37 Bratislava - Staré mesto
Ako prispieť dvomi percentami z dane
Informačný leták k 2 % z dane (stiahnuť v pdf)