(c) 2016 Slovenská spoločnosť chemického inžinierstva
prof. Ing. Jozef Markoš, DrSc.
Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva (link)
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (link)
Slovenská technická univerzita (link)
Radlinského 9
812 37 Bratislava
Slovensko
tel.:
Kontaktná adresa
Slovenskej spoločnosti chemického inžinierstva
Poštová adresa:
e-mail:
Domov       O spoločnosti         Aktivity         Registrácia          Kontakt
+421 2 5932 5259
jozef.markos@stuba.sk