(c) 2016 Slovenská spoločnosť chemického inžinierstva
SSCHI
Výbor
Stanovy
Správa o činnosti
Zápisnice
Staňte sa členom

Kontakt

Domov       O spoločnosti         Aktivity         Registrácia          Kontakt
Slovenská spoločnosť chemického inžnierstva je dobrovoľnou organizáciou inžinierov, vedcov, technikov, pedagógov, odborných a výskumných pracovníkov, činných v odbore chemického inžinierstva.
Výbor SSCHI
Členovia a kontaktné adresy výboru Slovenskej spoločnosti chemického inžinierstva. [ďalej]
Stanovy SSCHI
Stanovy Spoločnosti boli schválené na jej valnom zhromaždení dňa 3. mája 1995. [ďalej]
Správa o činnosti
SSCHI vznikla 3. mája 1995 ako jedna z nástupníckych organizácií ČSSCHI. [ďalej]
Zápisnice
Zápisnice zo zhromaždení SSCHI. [ďalej]
Staňte sa členom
Vyplňte a pošlite nám vstupný formulár a staňte sa členom spoločnosti. Využívajte výhody členstva. [ďalej]
Kontakt
Kontaktné adresy organizačného výboru Slovenskej spoločnosti chemického inžinierstva. [ďalej]