Domov       O spoločnosti         Aktivity         Registrácia          Kontakt
Pozvánka na popularizačnú prednášku: RHC - Hydrokrak ťažkých zvyškov (13.12.2018 o 14:00 v CH17, nová budova FCHPT)
Milí študenti a kolegovia,
pod záštitou Slovenskej spoločnosti chemického inžinierstva a Ústavu chemického a environmentálneho inžinierstva Vás srdečne pozývame na popularizačnú prednášku "RHC - Hydrokrak ťažkých zvyškov"

termín a miesto konania: 13.12.2018 o 14:00 v CH17, nová budova FCHPT

prednášajúci: Ing. Juraj Sláva, PhD., spoločnosť SLOVNAFT, a.s.

Obsah prednášky:
1. základné informácie o prevádzke RHC (+ zaujímavosti),
2. základné predstavenie reaktora RHC (3-fázový systém s voľným/“vriacim“/
    “ebulovaným“ lôžkom katalyzátora),
3. kontrola podmienok v reaktore,
4. základné vlastnosti katalyzátora  a manipulácia s katalyzátorom na RHC,
5. čo-to o surovine (najmä asfaltény) a jej vzťahu ku katalyzátoru,
6. vznik úsad - koksu na RHC,
7. opotrebovaný katalyzátor - čo s ním.