(c) 2016 Slovenská spoločnosť chemického inžinierstva
SSCHI

Výbor Slovenskej spoločnosti chemického inžinierstva
Domov       O spoločnosti         Aktivity         Registrácia          Kontakt
Predseda výboru

prof. Ing. Jozef Markoš, DrSc.

Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
FCHPT STU v Bratislave
Radlinského 9
812 37 Bratislava
jozef.markos@stuba.sk
www.uchei.sk


Členovia výboru

prof. Ing. Milan Polakovič, PhD., podpredseda

Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
FCHPT STU v Bratislave
Radlinského 9
812 37 Bratislava
milan.polakovic@stuba.sk
www.uchei.sk


prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc.

Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
FCHPT STU v Bratislave
Radlinského 9
812 37 Bratislava
ludovit.jelemensky@stuba.sk
www.uchei.sk

Ing. Viera Illeová, PhD.

Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
FCHPT STU v Bratislave
Radlinského 9
812 37 Bratislava
viera.illeova@stuba.sk
www.uchei.sk

Ing. Miroslav Variny, PhD.
Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
FCHPT STU v Bratislave
Radlinského 9
812 37 Bratislava
miroslav.variny@stuba.sk
www.uchei.sk

Ing. Mário Mihaľ, PhD.
Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
FCHPT STU v Bratislave
Radlinského 9
812 37 Bratislava
mario.mihal@stuba.sk
www.uchei.sk

Ing. Marek Blahušiak, PhD.
Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
FCHPT STU v Bratislave
Radlinského 9
812 37 Bratislava
marek.blahusiak@stuba.sk
www.uchei.sk

Ing. Juraj Sláva, PhD.
Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo, Bratislava
juraj.slava@slovnaft.sk

Ing. Róbert Žajdlík, PhD.
Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo, Bratislava
robert.zajdlik@slovnaft.sk
Výbor
Stanovy
Správa o činnosti
Zápisnice
Staňte sa členom

Kontakt